torsdag 8. oktober 2015

Endring av status?

I «gamle dager» gikk det gjerne litt tid før endring av status ble kjent for omverdenen. Nå skjer det gjerne på noen øyeblikk via Facebook. 

Relasjonen mellom Jesus og disiplene er i stadig utvikling, og en statusendring ble til og med vektlagt da Jesus sa: «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere… Jeg kaller dere venner» Joh 15:15 (1), og i dag dukker det opp en ny statusoppdatering:
«Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de.
Joh 21:5
Det kan være flere grunner til at Jesus introduserer denne relasjonen i det siste kapittelet. I prologen leste jeg at: «alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn» (Joh 1:12). Gjennom sin død og oppstandelse er Sønnens relasjon til Faderen blitt bekreftet. De som tar imot Sønnen tar imot Faderen – de er ett, dermed er Guds barn også Sønnens barn. På den måten rammes hele evangeliet inn med Jesus-hendelsens hensikt: Gjenopprettelsen av statusen som ligger i barnekåret. 

Samtidig tror jeg det er viktig for Jesus å modellere åndelige foreldreskap. Finalen i kapittelet er Peters gjenopprettelse og stadfestelse av oppdraget som «omsorgsperson» for lammene og sauene – en omsorg som nettopp innebærer å sørge for mat.

«Har dere noe å spise, barna mine?» er et veldig relevant spørsmål i en verden som preges av åndelig hungersnød. Altfor mange svarer som disiplene. I en slik verden er det viktig å ha Jesus som rollemodell. Dersom enhver Jesu etterfølgere forsto rekkevidden av åndelig foreldreskap, ville det være mat nok til alle.

Dagens ‘manna’:

Jeg har noe å spise, og er klar til å dele med meg!
----------------------------
(1) Se refleksjonen: "Samme oppgave, men endret status"
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: