tirsdag 28. juli 2015

Vind – et bilde på Den hellige ånd

Jeg tar for meg bildene på Den hellige ånd i tilfeldig rekkefølge. Hver på sin måte tilfører de ny innsikt i hvem Den hellige ånd er og hva som er hans funksjon. Når jeg i dag stanser for vinden, forbinder jeg den først og fremst med kraft. Helleristninger viser at menneskene tidlig oppdaget hvordan de kunne gjøre seg nytte av vindens kraft ved å sette seil på båtene. Sterke naturfenomen ble ofte koblet med gudenes aktivitet (1).

Også i jødisk-kristen tro er naturfenomenene forbundet med måter Gud åpenbarer seg på (2). Samtidig er det viktig hendelse i Elias liv som viser at Gud ikke automatisk er knyttet til et naturfenomen. Da Herren skulle gå forbi Elia var han ikke i stormen, jordskjelvet eller ilden, men i den skjøre stillheten (3).

Likevel er vind det første de 120 merket da Den hellige ånd kom på pinsedagen:
Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.
Apg 2:2
Det er ingen overraskelse. I betydningen av det hebraiske Ruach og greske Pneuma er «ånd» og «vind» synonymer i likhet med «pust». Det er også interessant at Jesus under samtalen med Nikodemus sa:
Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.»
Joh 3:8
Dette er sagt i sammenheng med undervisningen om å bli født påny. Den som er født av Ånden blir som Ånden – det vil si at han ved å bli ledet av vinden, blir som vinden. Jeg har møtt mennesker som har sagt ting og gjort gjerninger som bekrefter dette bildet. Menneskelig sett aner jeg ikke hvor det de bidrar med kommer fra, men fordi de er født av Ånden og ledes av Ånden, ser jeg bildet – og jeg vet at de kommer til å fortsette å gjøre uforutsette ting – med andre ord – jeg vet ikke hvor de farer hen.

Det er også interessant at englene forbindes med vind:
Om englene sier han:
Han gjør sine engler til vinder,
sine tjenere til flammende ild.
Hebr 1:7
Og ettersom englene er våre medtjenere, skal vinden og ilden også prege mitt liv.

Dagens ‘manna’:
Hellighetslivet leves midt i vinden!
---------------------------------
(1) Jfr for eksempel ble lyn og torden i Norrøn mytologi forbundet med Tor med hammeren.
(2) Hvordan Gud åpenbarer seg blir kalt for Teofani. I jødisk-kristen tradisjon er Bibelen hovedkilden.
(3) Jfr 1 Kong 19:11-12

Ingen kommentarer: