fredag 24. april 2015

«Jeg ber ikke for verden!»


Da jeg var leder for «Bønn for Oslo» for 12 år siden var det flere fromme kristne som stilte spørsmål ved om det var i samsvar med Guds vilje å be for noe Jesus ikke ba for. Det kan være en utfordring med 100% sikkerhet å slå fast hva Jesus mente med «verden» da han sa:
«Jeg ber ikke for verden!»
Joh 17:9
Men jeg er overbevist om at det definitivt ikke er menneskene som ikke tror, eller Oslo han tenkte på. Riktignok er de ikke-troende «av» verden så lenge de ikke er født av Ånd, og derfor er de også «slaver under grunnkreftene i denne verden» (Gal 4:3). Det er Paulus som bruker begrepet «grunnkreftene i verden»*.
 

Jeg tror at «grunnkreftene i verden» er Paulus’ tolkning av Jesu bruk av «verden». Kreftene representerer det som bryter ned, ødelegger, dreper og får fram det destruktive i menneskene. Vi ser dem tydelig i instinktene våre når det blir knapphet på goder – gjerne kalt knapphetssyndromet. Da begynner vi å hamstre. Vi karrer til oss selv. All nød i verden kunne det blitt slutt på dersom ikke «grunnkreftene» hadde så stor innflytelse. Vi ser det i korrupsjon, i «lovlige», men absurde lønnsavtaler og fallskjermer, men også i fråtsing og overforbruk hos den vanlige borger. Det er en selvfølge at Jesus ikke ber for slike krefter – MEN han elsker alle, også dem som er slaver under kreftene, og som ledes av dem – og han ber for dem**.

Og den formaningen går også til hans etterfølgere:

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.
1 Tim 2:1
Dagens ‘manna’:
Jeg vil be for menneskene i verden
-------------------------------------
* I tillegg til siterte vers, finnes det i Kol 2:8, Kol 2:20 og Gal 4:9 (disse svake og fattige grunnkreftene).
** «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» (Luk 23:34)
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: