lørdag 25. april 2015

Trådene nøstes opp

Det hender at jeg får tid til å slappe av med en god bok. I en spenningsbok skal det være mange løse tråder som nøstes opp helt i slutten av fortellingen. En av grunnene til at jeg har lest alle John leCarres bøker er at han er en mester i akkurat dette. 


Det er interessant, men ikke akkurat overraskende, at jeg finner dette igjen hos Johannes også. Det er en av grunnene til at jeg tror han er et øyenvitne. Han hadde oppdaget at dette var en av Jesu pedagogiske metoder, og redigerte fortellingen slik at den ble synlig.

For drøyt 17 måneder siden befant jeg meg i kapittelet hvor Jesus uttaler: «Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag.» (Joh 6:39) I samme avsnitt kom det fram at de som var gitt ham, var de som kom til ham.

Når jeg i dag leser dagens vers, har det et innhold som også forekommer tidligere i evangeliet*:

Alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem.
Joh 17:10
I dette verset nøstes trådene sammen og gjør det forståelig hvorfor Jesus blir herliggjort gjennom disiplene. Han har ikke mistet noen av dem, og han har fullført oppdraget som gjør at han kan reise dem opp på den siste dagen. Herliggjørelsen ligger i det fullførte oppdraget.

Jeg tror det er den lengselen Albert Orsborn uttrykker i en av sine sanger som jeg gjør til:

Dagens ‘manna’:

Må hans «velgjort» jeg få høre, når min gjerning prøves skal**
---------------------------------
* Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. (Joh 16:15) – se refleksjonen «Kjempe-deal».
** Fra sangen «Mester, om min fot har vaklet» FASB (2010) #418

Ingen kommentarer: