lørdag 18. april 2015

En redningsaksjon er i gang

Dette ble delt på FB i går og det er allerede meldinger fra flere som blir med på dugnaden:


Bakgrunnen er som følger:

Den 27. februar 15 leste jeg følgende på FB-siden til Frelsesarmeen i Dubossary:
Kjære venner - Frelsesarmeens korps i Dubossary trenger din bønnestøtte!
Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen.
(Matt 18:19)
Hver dag kl. 9 AM (kl 10 norsk tid) vil vi be om at Gud skal sende oss en ny bygning vi kan være i. Årsaken er at de lokale myndighetene har sagt at vi umiddelbart må finne en annen bygning. (se: HER)
Så langt informasjonen.

Da Magna og jeg var på misjonskveld i Kopervik den 18. mars 2015, bestemte vi at offeret skulle gå til dette. Det kom inn ca kr. 12.000 og korpset doblet beløpet.

Den 27. mars leser vi at det er funnet en bygning – de trenger ca kr 500.000 – og de har startet en innsamlingsaksjon blant venner av korpset. Moldovere oppfordres til gi 50 dollar hver. Det er veldig mye penger for en moldover – men 16 meldte seg med en gang. De trenger at ca 1400 gjør det samme. De fleste nordmenn vil knapt merke at de har gitt 50 dollar (kr 350), men jeg ville ikke tatt initiativet til denne redningsaksjonen dersom det ikke allerede var et lokalt initiativ. Når det er kommet i gang, blir jeg med og forsøker å få med mine venner også. Det hadde jeg bestemt meg for før vi fikk ny ordre til Øst-Europa i påsken. (Det bekreftes av at vi fikk den overraskende ordren fredag 27. mars, mens vi hadde første framstøt i Kopervik ni dager tidligere).

En annen grunn til at dette er viktig, er at Frelsesarmeens registrering i Dubossary (som i alle land i Øst-Europa) er knyttet til adressen hvor de er. Dersom FA blir kastet ut før de får nytt bygg (det er truet med det*) før de har fått et annet bygg, mister de registreringen. Det er en mye lettere prosess å endre en juridiske adresse i en registrering enn det er å starte søknadsprosessen på nytt – den kan ta mange år og føre til stor usikkerhet for virksomheten.

Det er klarert med Frelsesarmeens kontor for misjon og bistand og vi har fått grønt lys til å gå i gang:

Du kan sende din gave (f. eks. kr 350 – alle beløp mottas med takk) til Frelsesarmeens gavekonto 3000.15.07350 og merke beløpet Dubossary.

Det haster!

Det foregår veldig mye godt sosialt arbeid i korpset. Dersom den fysiske rammen rundt dette forsvinner, forsvinner også muligheten for å drive med hjelpearbeidet.

* NB det er ikke et urimelig krav fra myndighetene. Huset FA bruker er regulert til boligformål. Det er i dårlig forfatning. Sanitærforholdene er elendige (utedo i bakgården. Det vaskes opp i en balje og det serveres varm mat hver dag…) I Norge hadde det vært stengt for lenge siden. Men mange mennesker er blitt hjulpet der både humanitært og åndelig…. Og det arbeidet må fortsette.

Ingen kommentarer: