onsdag 22. april 2015

Å vite!

Det hender rett som det er at jeg får det veldig viktige spørsmålet: 
«Hvordan kan jeg vite at jeg er frelst?» 
Da svarer jeg ofte med spørsmål.
  1. Tror du at Jesus er Guds sønn?
  2. Tror du at Jesus døde på korset?
  3. Tror du at Jesus døde på korset for dine synder slik at du skulle få evig liv?
Dersom jeg får «ja» på disse spørsmålene, pleier jeg å stadfeste: «Da tror du i ditt hjerte, og nå har du bekjent med munnen. Det betyr at du er frelst». Det er et mysterium at det ikke er mer komplisert enn det, og det er herlig å se når sannheten går opp for dem som har bekjent. Plutselig er det noe man vet. Koden er knekt og vissheten har kommet. Jesus oppsummerer dette på en fin måte når han ber for alle sine:

Nå vet de at alt som du har gitt meg, er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg.
Joh 17:7-8
Det er så viktig at vissheten ikke ligger i følelsene, men i ordet som blir tatt imot og trodd. Ofte trenger det ikke være mer enn det å svare på noen enkle spørsmål som skal til før vissheten kommer. Men noen må stille spørsmålene.

Dagens ‘manna’:

Salige visshet, Jesus er min.
-------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: