torsdag 19. mars 2015

Hva er synd?

Det fins et veldig enkelt svar:
Synden er at de ikke tror på meg.
Joh 16:9
...og svaret ble gitt av Jesus.

Det vi normalt forbinder med synd** er i prinsippet bare konsekvenser av å ikke ta imot og tro ham Gud sendte. Det skrev også profetene om – som for eksempel: «Vi gikk oss alle vill som sauer hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham» (Jes 53:6). 

At «synden» er å velge sin egen vei framfor «Veien», passer godt inn i den undervisnings-sammenhengen Johannes-evangeliet inviterer meg inn i. Når Den hellige ånd får vist et menneske denne synden, og vedkommende begynner å tro, vil det føre til et ønske om en ny atferd. Denne sannheten var for øvrig kjernen i den første talen William Booth holdt på norsk jord den 25. okt 1887:

Om jeg hadde blitt oppfordret til å komme med et forsvar for Frelsesarmeen, ville jeg nevnt tre ting:

  1. All den nød og elendighet som finnes i verden
  2. Denne nød og elendighet er en følge av synden
  3. Om vi kunne utrydde synden, ville vi samtidig også ha utryddet nøden og elendigheten.
Jeg vil også hevde at frelse gjennom Jesu Kristi blod er det eneste botemiddelet mot all denne nød og elendighet.

Dagens 'manna':
Tro på Jesus vil få konsekvenser for verden
................................................
* Tommy H Høgset som William Booth under 125-års-markeringen den 22. jan 2013. Talerstolen han står ved er den samme som William Booth talte fra i Betlehem under sitt første besøk. Litt av innholdet fra den første talen var inkludert i monologen.  
** I Johannes-evangeliet brukes gjerne «synd» i entall – se refleksjonen: «Guds GPS», mens vi vanligvis er mer opptatt synder i flertall, gjerne relatert til lastekataloger som f. eks. Gal 5:19-21 og begreper som de syv dødssynder.
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: