torsdag 26. mars 2015

Guds navn i Det gamle testamentet

Rut Baronowsky har laget en andaktserie over Guds navn som du finner HER.

De syv navnene er:

Jehova - Jahve = Jeg er (2 Mosebok 3:14)
Jehova – Jireh = Herren forsørger (1 Mosebok 22:14)
Jehova – Shalom = Herren er fred (Dommerne 6:24)
Jehova – Rohi = Herren min hyrde (Salme 23)
Jehova – Tsidkeenu = Herren min rettferdighet (Jeremia 23:5-6)
Jehova – Rophe = Herren helbreder (2 Mosebok 15:26)
Jehova – Nissi = Herren mitt seiersbanner (2 Mosebok 17:15)
---------------------------------------
Dette er tillegg #2 i boka "Gud blir aldri noen noe skyldig ..."


Ingen kommentarer: