fredag 27. februar 2015

«Da skal» - enda en tråd i veven!

Jeg har for lengst slått fast at kapittel 15 i Johannes-evangeliet er en serie av koblinger. I dag leser jeg et løfte som begynner med «Da skal», og det betyr at det ligger en forutsetning for løftet:
Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.
Joh 15:16c
Forutsetningen er en serie av koblinger som leder fram mot at jeg som utvalgt og venn ser at jeg er «satt til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer». Fruktbæring er altså koblet til løftet at Far skal «gi dere alt dere ber om i mitt navn». Jeg har brukt flere ord eller bilder for å beskrive hvordan tingene henger sammen: Forutsetninger, koblinger og vev/nett. 

Kanskje det er veven som gir det beste bildet til slutt. For å fram et vevd bilde må en renning være på plass. De forutsetningene jeg har lest i dette kapittelet er som renningene i veven, og det er i den renningen at løftene veves som fargerike tråder. For at et bilde skal tre fram, er både renningen og vevetråden nødvendig. 

Jesus vever et vakkert bilde for meg som Johannes kunstferdig fører i pennen. «Tråd for tråd» oppdager jeg hvorfor Egil A. Wyller kaller evangeliet for «det fullendte kunstverk». Jeg vikles stadig lenger inn i veven og jeg kjenner at det gjør godt.

Dagens ‘manna’:

Bildet i veven trer stadig klarere fram…
--------------------------------
* Bildet tok jeg i Albania sommeren 2013. Vi kjøpte et vevd teppe i denne vevstua og har det som et minne. Jeg drømmer om å ta opp veving som en hobby når jeg blir pensjonist. Vevstua er allerede innredet!

Ingen kommentarer: