fredag 6. juni 2014

Tyver og røvere

… for barneører med et romantisk forhold til røverne i Kardemommeby, var det spennende å lese om tyver og røvere i Bibelen:
Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.
Joh 10:8
«Tyver og røvere» i denne sammenheng er mennesker som har villet røve til seg det som er Guds rikes eiendom – mennesker som påberoper seg Guds autoritet uten å være sendt. Men «sauene» avslørte dem. Inntrengerne ble avslørt på grunn av «stemmen». Stemmen er nær knyttet til Ordet, som igjen er nær beslektet med tungen (eller språket) som kom med Den hellige ånd på den første pinsedagen (se refleksjonen «Pinse = jul»). 

Med andre ord handler det om identitet, og identitet er gjenkjennbart selv om man aldri har møtt et menneske før. Jesu poeng er at det hadde kommet «falske messiaser» som manglet den rette identiteten, og derfor hadde ikke «sauene» hørt på dem. På tross av at mange hadde forlatt Jesus (Joh 6:66), hadde han fortsatt mange tilhengere. At så mange hørte ham burde vært et tegn for fariseerne at «Jesus var den som skulle komme».

Dagens ‘manna’: 2 milliarder mennesker hører ham i dag – han er den som kom og skal komme.
-----------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: