lørdag 7. juni 2014

Gjennom

Livet er fullt av overgangs-faser. For å komme til verden måtte jeg gjennom en fødsel. Veldig mye av det jeg kan er et resultat av at jeg har vært gjennom en læringsprosess. For å bli gift måtte jeg gjennom en vigselsseremoni. Da jeg i sin tid ble offiser måtte jeg gjennom en prosess med en pakt-inngåelse og en utnevning og utsendelses-seremoni. Med andre ord er ordet «gjennom» svært ofte knyttet til viktige overgangs-faser eller riter. Derfor er det også viktig i troens grammatikk:
Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite.
Joh 10:9
Å bli frelst er en overgang. En person går fra mørke til lys, fra død til liv. Det skjer kun gjennom Jesus. Johannes bruker en rekke bilder og ord for å beskrive denne «overgangen» - her med bildet «å inn gjennom porten».

I morgen er det pinse. Den første pinsen var en sterk erfaring av Den hellige ånd som disiplene måtte gjennom for å kunne «aksle oppdraget». 2000 år senere er det fortsatt en erfaring kristne må gjennom for å aksle det samme oppdraget. En slik erfaring er ikke knyttet til en høytid, men høytiden kommer alltid som en påminnelse om viktigheten av Den hellige ånd. Jeg skal feire høytiden på et stevne i Risør i morgen. Men viktigere enn feiring, er å være åpen for at Den hellige ånd kan virke gjennom meg.

Dagens ‘manna’:

«Gjennom» er en viktig trospreposisjon
------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: