søndag 8. juni 2014

Overflod

 

For meg hører ordet «overflod» fortsatt med i gruppen ord med positiv ladning, men det enorme overforbruket gjør at det har pådratt seg en bismak. I dagens vers er ordet brukt som en del av Jesu oppdrag:
«Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.»
Joh 10:10
Jeg har aldri tvilt på at Gud bryr seg om hele mennesket. Jeg tror også at Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. (2 Kor 9:8). 

Pinsen er et fantastisk vitnesbyrd om akkurat det. Overfloden er ikke bare til «selvnytelse» men til «selvytelse». Det livet og overfloden som Jesus kom for at jeg skulle ha, er gitt for å deles. Når overfloden brukes til god gjerning blir det aldri overforbruk.

Dagens ‘manna’:

Først når livet deles blir det virkelig overflod
--------------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: