tirsdag 13. mai 2014

"Ole Brumm-taktikk"

Forelese er synonymt med å dosere, undervise og belære, men likevel er det stor forskjell på «smaken» på de ordene. Jeg vet at noen får negative assosiasjoner når hører «forelesning», mens jeg synes det er et helt nøytralt ord, og kan godt se meg selv i rollen som foreleser. 

Dersom jeg sier at en person sto og doserte, vil det derimot ha en negativ klang i mine ører – og det på tross av at jeg vet at å dosere kommer fra latin og betyr undervise (som jeg oppfatter som positivt ladet). Dersom en står og belærer, ja, da er det ganske ille. Det opplevde fariseerne da mannen som var født blind, hadde satt dem fast i diskusjon. Og responsen de ga var direkte flau:
«Du er født som en synder tvers igjennom, og du vil belære oss?» sa de. Så kastet de ham ut.
Joh 9:34
Fariseerne som ikke ville la seg belære, satt egentlig fast i sin egen kunnskap. For dem var det bare én forklaring på at mannen var født blind: Det var synd i bildet. Det er for så vidt riktig, for dersom det ikke hadde kommet synd inn i verden, ville det heller ikke eksistert sykdom. Men fariseerne knyttet sykdommen til individets (eller den nære families) synd, ikke til menneskehetens synd, og da blir det helt feil.

Derfor blir også reaksjonen med å kaste mannen ut helt feil. Når de først hadde kommet skjevt ut, var det ikke lett å rette det opp igjen, og da var det lettest å bruke makt.

Det er lett å finne eksempler på slik atferd. Vi kan bare gå til dagens konflikt i Ukraina. Der har det vært feil på begge sider, og fordi det er vanskelig å innrømme, eskaleres bruken av makt og sanksjoner.

Dagens ‘manna’:

Det er viktig å være ydmyk også når jeg tror at jeg har rett.
-----------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: