fredag 30. mai 2014

Hvem er dørvakt?


Jeg var så vidt innom «dørvakt-yrket» da jeg jobbet i Securitas. Da hadde jeg flere ganger oppdrag i adgangskontrollen på Statoils hovedbygg. De som ikke hadde gyldige adgangskort, måtte klareres og hentes. Ingen kunne uinvitert spasere rett inn.

Dette er et annet aspekt ved verset jeg stanset for i går:
Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.
Joh 10:3
I et døgn har jeg lurt på hvem det er som er dørvakt eller portvokter i dette bildet. Det kan godt være at Jesus tenker at det er Gud selv som passer på at det kun er den gode gjeteren som kommer inn via «hoved-porten». De uinviterte tyvene må finne andre løsninger.

Men etter hvert begynte jeg å tenke at det kanskje er enda et bilde i alle bildene. Mitt indre liv er som et landskap der jeg finner hvile og nærer både tanke, sjel og ånd. Det er mange som er interesserte i å få innpass på «mine beitemarker». Jeg har ressurser som «forbruker» av et utall produkter og jeg har talent som kan brukes i flere sammenhenger. Hvem er «portvokter» i mitt liv? Det må være en som kjenner stemmen til den gode gjeteren og hans medarbeidere.

I utgangspunktet er det min egen oppgave. Det er jeg som må velge hvem jeg slipper til. Det kan være en stor utfordring. For noen er det til og med skremmende å slippe til seg selv i sitt eget liv – våger jeg det? 
Da er det godt å det går an å søke hjelp hos en spesialist: Den hellige ånd."... Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud" (1 Kor 2:10).

Dagens ‘manna’:
Den hellige ånd er en god rådgiver for usikre portvoktere.

…………………………………

PS jeg blir nok i dette verset i morgen også….
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: