lørdag 31. mai 2014

Sauen Shaun, jeg og den hvite steinen


Jeg har stor sans for gode animasjonsfilmer, og det har vært kjempemoro å se episoder med «Sauen Shaun» sammen med barnebarna. Det er både likheter og forskjeller mellom Shaun og meg. Likheten går på at jeg blir omtalt som en sau i de bildene og liknelsene Jesus brukte, men når det gjelder forholdet til «gjeteren» har nok Shaun et adskillig mer anstrengt forhold enn det jeg har. Jeg har for eksempel for lengst latt være å forsøke å lure min gjeter – gjør jeg det, lurer jeg bare meg selv.

Ellers er det en likhet i at Shaun har fått et navn og det har jeg også, men mens Shaun sannsynligvis har fått navnet sitt av «gjeteren» (- den episoden vet jeg ikke om er produsert), bruker jeg et navn som foreldrene mine ga meg. Jeg er for øvrig helt tilfreds med det, men jeg vet ikke om det er navnet «Jostein» den gode gjeteren vil bruke:

Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.
Joh 10:3
…jeg tror faktisk ikke han vil bruke «Jostein», for det er et navn som mange andre kjenner. I Åpenbaringen skriver Johannes følgende: «… jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det» (Åp 2:17). Jeg kommer ikke, slik som Shaun, til å finne på en «fantestrek», men følger ham som vet hva som er best for meg.

Dagens ‘manna’:

Gjeteren vet best!
……………………………….
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: