søndag 1. juni 2014

Ut, ut, ut !!!

Jeg elsker å komme ut i alle betydninger av ordet. En nomadetilværelse som offisersbarn og senere som offiser i Frelsesarmeen har sikkert bidratt til å gi næring til «utferdstrangen», men når jeg nå er et par år fra 60, er jeg like glad for å komme «ut» i det nære som ut til fjerne reisemål.

Egentlig tror jeg vi er skapt til å utforske nye ting og det innebærer at vi må ut. Derfor blir tanken om et «innelukket og sikret» beiteområde med høye gjerder, en port og en portvokter ikke utelukkende positiv – det virker veldig begrensende, derfor er jeg glad for det siste leddet i verset jeg har stanset for de siste dagene:
Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.
Joh 10:3
Å blir «ført ut» kan fort lede tanken inn på evighetsperspektivet. Selv om det er et viktig motiv i Johannes, er det et annet motiv som står like sterkt: «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde» (Joh 17:15). Kan det være at Jesus allerede mens han vandret her på jorden så faren med «innadvendte menigheter» med høye murer til beskyttelse for folden og trange porter? Har vi "her inne" glemt vårt egentlige oppdrag?

I så fall er bildet av gjeteren som kommer inn for å føre flokken ut absolutt relevant for oss i dag. Hvor er Guds menighet i dag? Hvor er Jesus i vår tid? Årets tema for kongressen er absolutt relevant.

Dagens ‘manna’:
Gjeteren fører meg ut!

……………………………………..
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: