torsdag 15. mai 2014

Det viktigste spørsmålet

I går snakket jeg med en kollega som fortalte om en person med høye idealer. «Han tror på Jesus som historisk person, men….» … Det var noe som manglet på bekjennelsen av hvem Jesus egentlig er - svaret på det viktigste spørsmålet. Spørsmålet som gjør kristendommen til noe mer enn humanisme, noe mer enn en filantropisk ideologi.

Mannen som hadde blitt seende, fikk spørsmålet da Jesus fant ham igjen etter at fariseerne hadde kastet ham ut:
«Tror du på Menneskesønnen?»
Joh 9:35
For en jøde var spørsmålet lett å forstå. Begrepet «Menneskesønnen» var knyttet til Messias, Guds salvede. Han som skulle komme som en menneskesønn og frelser. I en norsk kontekst vil det være mer naturlig å spørre: «Tror du på Jesus?»

Men hvorfor er dette viktig?

Ganske enkelt fordi:
«dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.»
Joh 17:3
Jeg tror mange er åpne for å prate om det viktigste spørsmålet, men jeg er usikker på hvor mange troende som våger å stille spørsmålet til vennene sine. Det kan være det trenges litt forklaring. Mannen som var født blind trengte det, men han var villig til å tro. Det tror jeg mange er i Norge i dag også. Men de må få spørsmålet slik at de kan stille spørsmålene som gjør det mulig for dem å finne fram til Jesus og tro på ham.

Dagens ‘manna’:
Jeg vil bli flinkere til å stille det viktigste spørsmålet!
---------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: