onsdag 28. mai 2014

Bilder i konflikt?

Det er alltid en utfordring å bruke flere bilder for å illustrere et poeng. Bildene kan faktisk komme i konflikt med, og forstyrre, hverandre. I dagens vers fortsetter Jesus å utdype temaet om porten:
Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.
Joh 10:2
Dette er en del av innledningen som skal munne ut i Jesu bekjennelser: «Jeg er porten» og «Jeg er den gode gjeteren». Hvis Jesus både er «porten» og «gjeteren», kan det se ut som en konflikt mellom to bilder. For det høres unektelig litt pussig ut at Jesus kommer inn til sauene gjennom seg selv. Er det dårlig «timing» i bruk av bilder, en «dårlig dag på jobben», et «arbeidsuhell» eller er det regelrett det som skjer?

Johannes er så bevisst med regien av fortellingene om Jesus og hans undervisning at det for ham verken kan har framstått som et paradoks eller et arbeidsuhell. Han må ha sett dette som et bilde på det som faktisk skjedde: De kristne er ett med Jesus – ergo er de også porten for mennesker til frelse. Videre hadde Johannes sikkert erfart at «Jesus» kommer til de nyomvendte gjennom de kristne. Og … når de kommer til ham vil de også ha behov for gode gjetere – ende en oppgave for dem/oss som er «i ham».

Bilder i «konflikt»?
- ikke hvis jeg legger godviljen til. Da faller til og med brikkene på plass, men det forblir et mysterium.

Dagens ‘manna’:

Port og gjeter = to aspekter ved det samme bildet
-----------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: