onsdag 9. april 2014

Den beste rollemodellen

I de siste årene har jeg ofte snakket om at nye generasjoner trenger åndelige foreldre. Fokuset ble ytterligere forsterket gjennom DAWN-konferansen for ei drøy uke siden. Finnes det er god rollemodell for en åndelig far? 

Den beste modellen må jo være «han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord» (Ef 3:15). Dette er hva Sønnen sier om sin Far:

«Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting verdt. Men det er min Far som gir meg ære, han som dere kaller deres Gud.»
Joh 8:54
Gud setter en standard ved å ære sin Sønn. Det å vise «barn» ære er viktig i egen familie, og det er ikke mindre viktig i den åndelige. Å vise ære er å vise respekt. Respekt er å tro på «barnet» og vise at det er verdifullt. Det er å støtte «barnet» til å ta selvstendige valg. Jesus var ikke noe unntak. Han var utvalgt og støttet av sin Far*, men som helt og sant menneske måtte han ta selvstendige valg – også i forhold til å gjøre Guds vilje.

Dagens ‘manna’:
Gud har satt foreldre-standarden
---------------------------
* Jes 42:1
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: