fredag 11. april 2014

Å se det som enda ikke har skjedd

De fleste mennesker er opptatte av at de gjerne skulle ha sett det som enda ikke har skjedd. Det kan dreie seg om alt fra så hverdagslige ting som «Hvordan blir været i påsken?» til det eksistensielle «Hvordan blir det å gå inn i evigheten?».

Når jeg leser Det gamle testamentet blir jeg alltid fascinert over alle dem som må ha fått et glimt av Jesus. Det er mange eksempler, ja, det påstås at det er minst 300 profetier som peker fram mot Jesus. Jeg tenker at de som fikk disse glimtene i varierende grad skjønte det de så, men noen var mer konkrete enn andre. Hva så f. eks. David da han sa: «Herren sier til min herre» (Salme 110:1). Jesus er helt tydelig på at Abraham så:
«Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den dagen og frydet seg.»
Joh 8:56
Slike vers skaper en lengsel i meg etter å få se mer av hva som er Guds hjerte – hans framtid. Jeg vet at den er full av håp! Det forteller Guds ord, og jeg tror at ordet åpner sansene for å se det som enda ikke har skjedd.

Dagens ‘manna’:
Ordet åpner framtiden
------------------------
 Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: