torsdag 6. mars 2014

Kryptisk informasjon

Dersom jeg vil ha et budskap fram, er mitt største ønske at det skal være så tydelig som mulig. Derfor forundrer det meg at Jesus mange ganger blir så «kryptisk». En uttalelse som dette er som skapt til å skape undring – hva mener han egentlig?
Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.»
Joh 8:21
Spørsmålet «Hva mener han?» er ikke mitt spørsmål. Jeg kjenner fortsettelsen av historien og tror på den. Men også de som trodde på ham da han underviste på Tempelplassen, må ha hatt problemer med å forstå. Hva var motivet for «utydeligheten»?

Jeg tror Jesus ønsket å stimulere til undring, nettopp fordi undringen tar oss lenger enn grensene for våre fysiske sanser. Det åpner for det transcendente, det overnaturlige. Kanskje til og med jødene som han snakket til ante dette? Det skal jeg komme til i morgen. For en gjenfødt kristen 2000 år senere er budskapet klart
  1. At Jesus går bort = han skal dø, stå opp igjen og fare opp til himmelen
  2. Motstanderne skal lete etter ham fordi det var noe alle jøder gjorde: De ventet på og lette etter Messias – de hadde bare ikke oppdaget at det var Jesus de lette etter.
  3. På grunn av denne synden (at de ikke tok imot Jesus og dermed ikke Gud) hadde de heller ikke adgang:
  4. Dit Jesus går – som er til Faderen, derfor forkynner Jesus også at
  5. Det er en dobbel utgang på dette livet.
Dagens ‘manna’:
Jesus vil at jeg skal undres!
---------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

NB Teksten på den bretta dollarseddelen "skjuler" budskapet: "ONE NATION UNDER GOD"

Ingen kommentarer: