tirsdag 18. mars 2014

Hva er en slave?

I går skrev jeg om selvinnsikt og identitet. Både som observatør og av personlig erfaring vet jeg hvor fort gjort det er å bli bundet av vaner. Jesus er veldig tydelig i sin definisjon av hva det er som gjør et menneske til slave:
Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden.»
Joh 8:34
Med en så tydelig definisjon av ordet slave er det muligens viktigere å finne en definisjon på hva synd er. Jeg har hørt mange definisjoner. Den som oftest går igjen er «Synd = å bomme på målet». Dersom målet er: «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene» (Matt 4:10), er svaret relativt enkelt: Alt det som hindrer meg i å tilbe og tjene Gud alene er synd.

Det er faktisk en ganske utfordrende definisjon. Det er lettere å forholde seg til de ti bud eller tydelige leveregler som sier at brudd på disse er synd. Videre gjør en slik definisjon synden til et dynamisk begrep.

Det er både farer og fordeler med å definere synden på en slik måte. Faren er et det kan oppfattes som at det ikke finnes noen absolutter i forhold til synd, mens fordelen er at det åpner for alt som kan slavebinde og at det kan være ting som endrer seg gjennom livet til et individ og gjennom historien generelt.

Derfor er nyttig og viktig å ta en selvransakelse å se etter tegn som viser om jeg er slave eller ikke. En slik selvransakelse kan gi behov og rom for frigjøring.

Dagens ‘manna’:
Jeg vil ikke være slave under noe som holder meg borte fra livet i Kristus.
----------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: