torsdag 20. mars 2014

Grundig arbeid


Jeg liker grundig arbeid. Jeg beundrer godt håndverk. Og, i motsatt ende, misliker jeg alt som bærer preg av hastverksarbeid enten det dreier seg om fysiske produkter eller andre «åndsverk». På mange måter gir åndsverk uten ånd bare verk.

Jeg er ikke i tvil om at Jesus gjør grundig arbeid:
«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri»
Joh 8:36
Den virkelige frigjøringen er det bare Jesus som kan gjøre. Det er virkelig «Åndsverk». Frigjøring uten Ånd kan også fort bare bli verk, og det verker virkelig dersom det er en frigjøring fra Sønnen og ikke til og av ham…

Dagens ‘manna’:
Virkelig frihet har kun en kilde!
---------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: