lørdag 1. mars 2014

Åndelig valuta

Gårsdagens refleksjon «Gyldig der, men ikke her?» surret i bakhodet hele dagen på grunn av illustrasjonen med å ha masse penger i en ikke brukelig valuta. Det er diskusjonen mellom fariseerne og Jesus om hva som er gyldig eller ikke* som satt i gang den tankeprosessen.

Det er ikke tvil om at «Gud … i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1:3). Masse «rikdom» med andre ord – utvilsomt gyldig i himmelen, men kan den veksles inn her?

Det viktigste er å vite at jeg er «rik» der – i himmelen, men jeg vet at det går an å veksle inn velsignelser her i tiden også. For eksempel hører den endelige frelsen evigheten til, men en forsmak på det nye livet kan «veksles» inn her i tiden. Slik er det også med den fullkomne fysiske helbredelsen – i likhet med frelsen hører den evigheten til, men Gud åpner for at det er mulig å veksle inn helbredelse her i tiden. Jeg har opplevd det, både i eget liv og andres, men også når helbredelsen «bare» er «åndelig valuta i lomma», vet jeg at den er min.

Selv om den aller største velsignelse er frelsen, leste jeg allerede i prologen i Johannes om det han beskriver som «nåde over nåde» og det er at vi alle har fått av hans «fylde» (Joh 1:16).

Jeg ønsker å veksle inn mer av velsignelsen av hans fylde her i tiden. Både for min egen del personlig og fordi verden trenger å se mer av Jesus i vår tid (Jfr mottoet for årets kongress). I forbindelse med Dawn-konferansen «Sendt for noe større»** har jeg ansvaret for bønneteamet. I den forbindelse har det blitt bekreftet gang på gang at «Dette er Guds tid» - jeg tror jeg går inn i en åndelig «vekslingstid».

Dagens ‘manna’:

Det er tid for å veksle åndelig valuta!
------------------------------------
* Joh 8:12-14
** Mer info HER!
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: