fredag 28. februar 2014

Gyldig der, men ikke her?

Jeg har vært i situasjoner hvor jeg har hatt ”lomma full av penger” uten å være i stand til å kjøpe så mye som en drops. Ganske enkelt fordi pengene var av en annen valuta enn den som var gyldig i det landet jeg befant meg i. Jeg tar denne erfaringen med meg når jeg leser Jesu respons på fariseernes kritikk av at hans vitnesbyrd ikke var gyldig fordi han vitnet i egen sak:
Jesus svarte: «Selv om jeg vitner i egen sak, er mitt vitneutsagn gyldig. For jeg vet hvor jeg er kommet fra og hvor jeg går hen. Men dere vet ikke hvor jeg kommer fra og hvor jeg går hen.»Joh 8:13
Hele Johannes-evangeliet er bygd opp rundt dette paradokset – nemlig at Jesus snakket og vitnet om det som hører med til den åndelige verden og de reglene som gjelder der, mens de han snakket til hele tiden forholdt seg til den fysiske verden med de reglene som gjelder her.

Konfrontasjonen på tempelplassen viser dette med all tydelighet. Jesu kongsmakt er ikke av denne verden. Derfor er heller ikke hans vitnesbyrd det. Der han kom fra ville hans vitnesbyrd blitt bekreftet og dermed gyldig. Jesus var borger av to verdener. Det er jeg også.

Dagens ’manna’:

Jeg er borger av to verdener
-------------------------------


Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: