søndag 5. januar 2014

Fornuft og strategi

Enda en gang skjer det et sceneskift i fortellingen i Johannesevangeliet:
Siden dro Jesus omkring i Galilea. Han ville ikke være i Judea, for jødene sto ham etter livet.
Joh 7:1
Galilea framstår på mange måter som ”bygdetullingenes hjemmebane”. I hvert fall kan fortellingene i Bibelen gi et slikt inntrykk gjennom beskrivelsen av holdningene til de lærde og ”åndseliten” i Judea. Så lenge Jesus oppholdt seg i Galilea var han ingen trussel og fikk gå mer eller mindre i fred. At viktige hendelser må finne sted på viktige arenaer vises i demonstranters valg av Den himmelske freds plass, Uavhengighetsplassen i Kiev eller Eidsvolls plass foran stortinget her hjemme.

At Jesus valgte å unngå Judea var ikke på grunn av frykten for å dø. Johannes er veldig tydelig på at Jesus var klar over denne delen av sitt oppdrag. Årsaken var ganske enkelt at hans time ikke var kommet. Det er mye som tyder på at verken hans søsken eller disipler forsto realiteten i at ”jødene sto ham etter livet”. Det viser den samtalen som innleder kapittel 7. Det underlige er at Jesus argumenterer for at han vil bli værende i Galilea, men velger så å reise inkognito til Judea likevel. Å leve som Jesus innebærer altså bruk av fornuft og strategi. Mer om dette i dagene som kommer.

Dagens ’manna’:

Strategisk tenkning har sin plass i Guds rike
--------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: