lørdag 4. januar 2014

Den ”rare” utvelgelsen

Fra jeg var ganske ung har jeg vært opptatt av utvelgelsestanken i Bibelen, derfor valgte jeg det også som fordypning mens jeg studerte på Teologisk fakultet. Flere ganger har jeg berørt temaet her på bloggen. Jeg er utvalgt i Kristus, fordi Gud i Kristus har utvalgt alle, og jeg har tatt imot den utvelgelsen.

Dagens vers er veldig vanskelige, og det hadde vært en fristelse å hoppe over dem. Er det mulig å ta med seg noe positivt fra dem?

Kanskje det viktigste er bekreftelsen av at utvelgelsen ikke skjer etter ekskluderingsmetoden:

Da sa Jesus til dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel!» Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot. For han skulle forråde Jesus, og han var en av de tolv.
Joh 6:70-71
Dette er Jesu respons på Peters bekjennelse av at de ikke ville forlate Jesus. For Jesus er det en bekreftelse på at han gjorde rett ved å velge de tolv. Samtidig erkjenner han at en av de tolv kommer til å forråde ham. Judas var altså blant de utvalgte. Dermed er det ingen som i utgangspunktet er diskvalifiserte. Hva et menneske gjør i forhold til utvelgelsen er derimot en annen sak – og for Judas fikk det katastrofale følger.

Dagens ’manna’:

Alle er inkludert i Guds utvelgelse i Kristus
-----------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: