tirsdag 7. januar 2014

Det er av sine egne man skal ha det


I den nærmeste familien har det alltid vært mulig å ”snakke rett fra levra”, og det hender jeg får veldig tydelige meldinger – og det er helt greit. Jesu egne brødre hadde også råd å komme med til ham. Det kommer ikke klart fram når brødrene begynte å tro at Jesus var Messias, men da han valgte å bli gående i Galilea i stedet for å være i sentrum av begivenhetene, ga det i hvert fall ikke næring til deres tro:
Brødrene hans sa da til ham: «Dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerningene du gjør. For ingen som vil bli kjent, gjør noe i hemmelighet. Når du gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden!» For heller ikke brødrene hans trodde på ham.
Joh 7:3-5
Familien er en viktig arena for den åndelige utviklingen. Det er viktig at vi snakker om emner som berører troslivet. Da er det viktig å kunne snakke ærlig både om tvil og tro, og sist, men ikke minst er det viktig å ta familiemedlemmers åndelige opplevelser på alvor.

Hvorfor spurte ikke brødrene Jesus rett ut om hvorfor han ikke ønsket å oppsøke Jerusalem? Dersom de ikke trodde på ham i utgangspunktet, er oppfordringen deres en form for mobbing. Det er ikke uvanlig at det skjer når en i en søskenflokk får et spesielt kall. Det er klare paralleller mellom patriarken Josefs opplevelser i sin familie, og det Jesus opplever her. Men som Josef etter hvert reddet sine brødre, skulle Jesus også redde sine – og de tok imot redningen!

Dagens ’manna’:
Familien er en viktig arena for troen
-----------------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: