fredag 29. mars 2013

Vilje til å lide

Krigsropets side på Facebook er det et sitat fra intervjuet med Frank Kjosås i påskenummeret i forbindelse med at han spiller rollen som Jesus i Det norske teaterets oppsetning av Bibelen. Han reflekterer litt rundt vilje til å lide på en måte som ikke alle er enige i. Jeg skal ikke gå inn på debatten her, men er alltid takknemlig for at Jesus sa: 
«Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg! Men la ikke min vilje skje, men din!»
Luk 22:42
… og på denne dagen er den takknemligheten ekstra sterk.

Paulus var opptatt av aspektet om å ”lide med ham”, og at dette ikke bare var i overført betydning. I går begynte jeg å se på at han dro til Jerusalem enda han visste at det ville føre til fysisk lidelse. Under gråt tryglet disiplene ham om å la være:

«Hvorfor gråter dere og gjør meg tung om hjertet? Selv er jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navn.»
Apg 21:13
Aspektet med å være villig til ikke bare å leve, men også å dø for Kristus, er fort gjort å tone ned i forkynnelse og formidling av evangeliet. Men det er en side ved disippelskap som for noen har blitt helt konkret. Når det skjer, er vi ikke bare Guds arvinger i kraft å være hans barn, men Kristi medarvinger fordi vi lider med ham (Rom 8:17).
 

Jeg låner denne stripa som mange så på Facebook i går: Dagens ’manna’

Takk for denne ”gode” dagen!
---------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: