lørdag 9. februar 2013

…mer virkninger

Da jeg for et par dager siden skrev at forkynnelse av Guds ord med frimodighet er den viktige virkningen av Den hellige ånd og at manifestasjoner bare er ”bivirkninger”, ikke bli oppfattet som at jeg er negativ til bivirkningene. Bivirkninger av Den hellige ånd er aldri negative, men de er ikke selv målet.

Men det er flere virkninger av Den hellige ånd enn forkynnelse:

Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle.
Apg 4:32-33
Enhet - følelsen og tanken om å være ”ett” - er en virkning av Den hellig ånd. Det er fordi en av Guds lengsler er å ”samle”. Som ung var jeg fascinert over at de første kristne solgte det de eide og hadde alt felles. I historisk perspektiv er jeg mer forsiktig med tanken om å selge ”gård og grunn” ettersom det for mange også betød salg av produksjonsmidlene. Men tanken om at alt mitt tilhører Gud og dermed også hans rike tror jeg er i tråd med det Den hellige ånd vil virke i meg. 

Den andre bieffekten er "stor kraft". Jeg tror at nøkkelen til "stor kraft" blir synlig i den forutgående enheten. Det er fantastisk å oppdage kraften som ligger i enhet i mangfold. 

Men en slik enhet krever timevis med forberedelse og vedlikehold. Vi må være rause med hverandre og ikke gi opp, og da vil vi erfare enda en bivirkning, som i det siterte verset blir beskrevet med ordene: "stor nåde var over dem alle"
Stor nåde kommer over samfunnet, når stor nåde er i samfunnet. Dersom jeg skal være med å skape enhet, må jeg være raus med nåde! 

Dagens ’manna’:
Ett med Gud og ett med hans kropp.
-------------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: