søndag 10. februar 2013

Effekten Den hellige ånd hadde på Josef

Jeg tenker ikke på Jakobs sønn som ble Egypts redningsmann og fikk en opphøyd status i det landet. Men jeg innrømmer at det hadde vært interessant å studere relasjonen også den Josef hadde til Den hellige ånd. 

Jeg tenker heller ikke på Josef som hadde rollen som Jesu jordiske far, men på levitten. Det vil forundre meg om mange da tenker: ”Å, han ja!”. Det er ikke sikkert at det hjelper stort om jeg sier at han var Kypriot. Vi kjenner han nemlig under kallenavnet: Barnabas (1). Jeg gjetter at han fikk det navnet på grunn av den effekten Den hellige ånd hadde i livet hans.

Likevel vet vi forbausende lite om Barnabas sammenliknet med Paulus som han ofte nevnes sammen med. Han kommer tidlig inn i historien som en av dem som solgte en åker han eide og kom med pengene til fellesskapet. I hans tilfelle tror jeg det var et riktig og viktig valg (Apg 4:36-37).

Det var han som var ga Paulus tillit og introduserte ham for apostlene (Apg 9:27).
Selv om han ikke førte ordet på samme måte som Paulus, må han ha gjort et sterkt inntrykk på dem som møtte ham. Da de ble tatt for å være gudene Zevs og Hermes, var det Barnabas som folk trodde var Zevs, den øverste guddommen i gresk mytologi (Apg 14:12). Likevel forblir han relativt anonym. Men det jeg kan lære om og fra ham, er at han alltid tok de svakes parti. Og det tror jeg er en virkning av Den hellige ånd. Jeg ser det i minst tre episoder. De to første er allerede nevnt:

1. Han solgte åkeren og ga pengene til fellesskapet for at ingen skulle lide nød.
2. Han støttet Paulus da han var nyfrelst, sårbar, forfulgt av jødene og mistenkeliggjort blant de kristne.
3. Han stilte opp for Johannes Markus og ga ham en ny sjanse etter at han hadde forlatt ”misjonsteamet” på den første reisen (Apg 15:36-41).
Hvem var Barnabas? Jo, det var han som stilte opp for de svake! Ikke rart han ble kalt ”Trøstens sønn”.

Dagens ’manna’:

Å stå på de svakes side er en virkning av Den hellige ånd.
----------------------------------------
(1) Refleksjoner over navnet Barnabas:

* Å leve opp til sitt navn
* Kallenavn

Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: