mandag 18. februar 2013

Hvorfor slikt sinne?

Jeg var fascinert av juss før det ble klart at min yngste bror kom til å velge det som sin ”løpebane”. Etter at han gjorde sitt valg, er ikke interessen blitt mindre. Saken mot Stefanus er interessant i all sin grusomhet. For hva var egentlig årsaken til raseriet og steiningen?

Lukas hevder at det ble ført fram ”falske vitner” (Apg 6:13-14). Men er det mulig at de bare gjenga sin tolkning av det de faktisk hadde hørt – og at det var tolkningen som var helt feil? Uansett velger Lukas å gjengi hele forsvarstalen. Jeg kunne gått i detalj, men må huske hvilke ”briller” jeg har på. Talen handler om menneskets motstand mot Den hellige ånd og forkastelse av hans talsmenn gjennom hele historien:

Alltid står dere Den hellige ånd imot, som deres fedre, så også dere.
Apg 7:51
Når et menneske står Den hellige ånd imot, er det fort gjort å mistolke et utsagn som for eksempel: ”Den høyeste bor ikke i noe som er bygd av menneskehånd” (Apg 7:48) – og ta det for å være et angrep på Templet. Når Den hellige ånd i tillegg ”merkes” ved at det skapes uro fordi han overbeviser om synd, er det fort gjort å konkludere: ”det blir nok bra om jeg bare kvitter meg med årsaken til uroen”. ”Årsaken” identifiseres ofte med det mennesket som er Guds redskap. I tillegg er det viktig å huske at loven åpnet for steining av mennesker som ble funnet skyldige i Gudsbespottelse.

Fordi de er bærere av en Ånd som avslører, vil Åndsfylte mennesker alltid virke provoserende. Slik er det fremdeles – og det er ikke bare utenfor menigheten at det skjer.

Da Stefanus ”fylt av Den hellige ånd””himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd” ble det ”dråpen som fikk steinene til å flyte over”. Han ble kirkehistoriens første martyr.

Dagens ’manna’:

Den hellige ånd er sannhetens ånd.
Derfor vil han alltid utfordre!
-------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: