lørdag 16. februar 2013

Et kriterium for ledelse

Tidlig på 80-tallet begynte jeg å lage diverse undervisningsopplegg om ledelse og har fortsatt med det fram til dags dato. Jeg har et ambivalent forhold til temaet fordi jeg ser spire- og levedyktigheten i det ”selvvoksende” kornet (jfr Mark 4:26-29) – men også dét er et resultat av at noen har sådd, vannet, pleiet og høstet. 

Spørsmålet er sannsynligvis ikke om vi trenger ledelse eller ikke, men hva som er de mest hensiktsmessige institusjonelle og organisatoriske strukturene. Den debatten bør alltid holdes levende. Et behov var årsaken til det jeg oppfatter som det første tegnet på en ”kirkelig struktur” i Urmenigheten: De trengte noen til å ta ansvar for diakonien! Kriteriene var klare:
Velg nå ut blant dere, brødre, sju menn som har godt ord på seg og er fylt av Ånd og visdom; dem vil vi sette til denne oppgaven.
Apg 6:3
Det er interessant at utvelgelsen tilsynelatende skjer på demokratisk vis – et studium av Det nye testamentet med ”demokrati-briller” er et spennende prosjekt, men i dag handler det om ledelseskriterier. Kandidatene skal:
  1. ha et godt rykte
  2. være fylt av Ånd
  3. være fylt av visdom
Det viser hvor totalt avhengig den første menigheten var av Den hellige ånd og at den oppfattet den som en forutsetning for god ledelse. Det er mye mulig at det er feil av meg å dele Ånd og visdom i to punkt. I Det gamle testamentet ble visdom sett på som en gave fra Gud – ofte synonymt med Ånd. Vi kan tilegne oss kunnskap, men å bruke den riktig i ledelse krever visdom. Den kommer fra Gud.

Dagens ’manna’:

Den hellige ånd er og gir visdom.
------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

2 kommentarer:

Jan Risan sa...

Bra innspill om ledelse i kristen sammenheng, Jostein. For meg er det viktig å både si at visdommen er gitt av Gud og å kunne skille visdom og Ånd, i hvert fall i møte med alle vise mennesker som ikke er kristne og ikke har tatt imot Åndens fylde. Derfor er "åndsfylde" et svært viktig kriterium for "åndelig lederskap".

Jostein Nielsen sa...

Jeg er har også møtt mange ikke troende som har stor visdom. Det var derfor jeg valgte å skille. Samtidig er jeg ikke i tvil om at Gud er kilden til all visdom...