lørdag 12. januar 2013

Synlige tegn

Det er alltid spennende å se tydelige tegn på Den hellige ånds nærvær. Som oftest er det bare virkningen av nærværet som blir synlig gjennom forvandlede liv – og det er det viktigste. I forbindelse med den første pinsedagen og oppfyllelsen av løftet om Den hellige ånd, var det også forvandlede liv som var det viktigste tegnet – ikke minst fordi det var det varige tegnet.

Likevel er det mange andre tegn som får oppmerksomhet når folk leser beretningen om den første pinsen. I da vil jeg se på de første av disse tegnene:

Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.
Apg 2:2
Det greske pneuma og hebraiske ruach kan bety både ånd, vind, luft og pust. Derfor er det ikke så rart at vind kunne være et tegn på Guds nærvær. Selv har jeg noen ganger opplevd hans nærvær som en mild bris, men på pinsedagen var det ”lyden” av en kraftig vind som ble registrert. Gud talte til Job i en storm, men da Gud hadde en avtale med Elia, var han ikke i stormen. Jeg har gjort noen tanker om det i ”Elementenes tale”. Poenget er at Gud av og til velger å åpenbare seg gjennom synlige tegn, men tegnene kan være til stede uten at Gud er det, og motsatt.

Uansett konstaterer jeg at lyden i dette tilfellet tiltrakk seg oppmerksomhet fra tusenvis av mennesker, men det kommer jeg tilbake til. Verset i dag minner meg om at når Gud ”Plutselig” kommer med Ånd, er det viktig å ha alle sanser skjerpet. Det har jeg først når jeg er ”helt til stede”.

Dagens ’manna’:

Tegnene på Guds nærvær er interessante, men det er virkningen av nærværet som er livsforvandlende.
________________
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: