fredag 18. januar 2013

APO


Den første arbeidsgiverorganisasjon jeg fikk et forhold til som leder, het APO. Det var en forkortelse for ”Arbeidsgivere i Private virksomheter i Offentlig sektor” – egentlig greit at det ble forkortet. Men organisasjonen var veldig stolt av forkortelsen fordi ”APO” betyr ”å være i forkant” (gresk). Siden forsvant APO inn i HSH (”Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon” – greit med forkortelse der også…) som for et drøyt år siden ble til Virke.


Med Ånden som arbeidsgiver, handler veldig mye om APO. Verset som jeg har oppholdt meg i de siste dagene, sier:

de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

Det norske ordet ”forkynne” ivaretar på en god måte et langt ord i originalteksten som har forstavelsen ”APO”. ”For-” signaliserer at det er noe som foregår i forkant. ”-kynne” kommer fra det norrøne ”kynna” som betyr å presentere, gjøre kjent – ”að kynnast” betyr å bli kjent med. Forkynnelse er å gjøre noe kjent i forkant som har som mål at tilhørerne skal bli kjent med det som kynnes. Forkynnelsens formål er å spre kunnskap som fører til kjennskap. Sånt sett er organisasjonen APOs utvikling spennende. Det begynte med ”å være i forkant”, fortsatte med ”Handling og service (tjeneste)” og da begynner ting å ”Virke” - ikke så ulikt utviklingen i Apostelgjerningene ;-).Dagens ’manna’:

Det er herved forkynt: Ånden virker.   

________________
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne. 

Ingen kommentarer: