mandag 26. november 2012

Som Gud ser det

Min tid på jorden, min energi, intelligens, mine muligheter, relasjoner og ressurser er alt gaver som Gud har overlatt til meg å forvalte. Forvalterskapstanken springer ut fra erkjennelsen av at Gud eier alt og alle på jorden. Bibelen sier:
Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans.
Salme 24:1
Jeg eier egentlig ingenting den korte tiden jeg er på jorden. Gud låner oss jorden mens vi er her. Den del jeg disponerer, var Guds eiendom før jeg kom, og han vil låne det til noen andre når jeg forfremmes til herligheten. Mens jeg lever vil han at jeg skal forvalte det til glede for meg selv og andre.
”Om du ikke er tro i de små ting, vil du heller ikke være tro i de store”
Luk 16:10a*
Dagens ’manna’:
Jeg ønsker å være en tro forvalter både i smått og stort
____________________________________
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 5 av 40 (35 dager igjen av 2012)
* Oversatt fra ”New Living Translation”

Ingen kommentarer: