tirsdag 27. november 2012

Livet - et midlertidig prosjekt

De største trosheltene er ikke de som oppnår velstand, suksess eller makt i dette livet. I Guds øyne er det de som ser livet som et midlertidig prosjekt, er tro tjenere og venter på sin lønn i evigheten.

Tiden på jorden er ikke den fullstendige beretningen om livet mitt. Den er kun et kapittel. De neste kapitlene hører til i livet etter dette. Det fordrer tro å leve som en utlending på jorden.
Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.
2 Kor 4:18

Dagens ’manna’:
Det handler om å se det usynlige
__________________________________________
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 6 av 40 (34 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: