lørdag 20. oktober 2012

Råd for god ledelse?


Det var fantastisk å høre General Linda Bond forrige helg i Praha. Hun er direkte og kan ikke misforstås. Det er ikke tvil om at hun ønsker at vi skal ha ett oppdrag. Det er ikke tvil om det oppdraget er ”diakonal misjonering”. Det er ikke tvil om at det betyr at menigheter og sosiale institusjoner må jobbe sammen og med samme hensikt. Det er ikke tvil om at det betyr at alle deler av vår virksomhet skal ha omsorg for hele mennesket. Dersom ikke det skjer, utføres ikke lenger Frelsesarmeens oppdrag, og det som ikke er Frelsesarmeens oppdrag skal ikke Frelsesarmeen bruke ressurser på – punktum! 

Av og til skulle jeg ønske Paulus var like tydelig: Slutt med slaveri og kvinneundertrykking osv., men jo dypere jeg går inn i tekstene hans er det ikke vanskelig å se at det er hans endelige mål. For eksempel: hva mener han når han skriver:

”Dere herrer, gjør det samme mot slavene deres”?
”Det samme” sikter til det som er skrevet til slavene: ”Vær…Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje.” Det er tjenende lederskap. Paulus konkluderer med at et slikt lederskap ikke kan bruke trusler, og grunnen er enkel:

”Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk.”

Dette er skrevet til en herre/slave relasjon, og det kan være farlig å trekke paralleller til ledelse i vår samtid dersom det får den som blir ledet til å tenke ”jeg er slaven” – men du verden så gode råd dette er.

Det mest utfordrende i det Paulus skriver er ”Bruk ikke trusler!” – ikke fordi det er noe en leder ønsker å gjøre, men fordi tydelig ledelse kan oppleves som en trussel.

Også Linda Bonds tydelighet ”truer” de strukturene som vi har lagt i vår organisasjon – og når strukturene trues, vil det også være individer som føler seg truet: ”Jeg jobber i FA og står ikke inne for hele oppdraget – hva nå?”. Guds vilje kan i seg selv oppleves som en trussel for det jeg personlig ønsker. Så her er det viktig hvordan et mål og en hensikt blir presentert.   

Dagens ’manna’:

Vår Herre i himmelen gjør ikke forskjell på folk.

Ingen kommentarer: