onsdag 31. oktober 2012

Hjelmen

La meg først slå fast en selvfølgelighet: En hjelms funksjon er å beskytte hodet. Når Paulus kommer med oppfordringen:
Ta imot frelsens hjelm
Ef 6:17*
er det menneskets tanke som skal beskyttes. Det er mye som tyder på at det var tanken som ga Paulus de største utfordringene. Til korinterne skrev han: Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus (2 Kor 10:4-5). Og til filipperne skrev han: Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus (Fil 4:7).

Jeg har ikke problem med å kjenne meg igjen i utfordringene som jeg kan møte i mine egne tanker. Derfor har jeg alltid hatt et spesielt forhold til ”hjelmen”. Det hender ofte at jeg merker at det er utfordringen også for mennesker som jeg ber for. Da ber jeg gjerne som Guds ord om at hans fred må bevare tankene i Kristus Jesus.

Dagens ’manna’:

Frelsens hjelm bevarer mine tanker i Kristus.
___________________________________________
* Se også 1 Tess 5:8 Men vi som hører dagen til, skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brynje og med håpet om frelse som hjelm.

Ingen kommentarer: