tirsdag 30. oktober 2012

Skjoldet

Helt fra tenårene var Aril Edvardsen et av mine forbilder, og selv etter at han nå er hjemme hos Herren tenker jeg ofte på ting han har sagt og gjort. Hans viktigste fokus var oppdraget. Selv om han bygde en «institusjon», var fokuset mest og best misjon så billig som mulig. Derfor satset han på innfødte misjonærer. Det er viktig at vi tar vare på våre medarbeidere, men når kristen virksomhet blir styrt av fagforeningsarbeid, tariffer og input som krever enorme ressurser, og «produksjonen» i tillegg blir mikroskopisk, må det være tillat å stille spørsmål om forvaltningen i de forskjellige kirkelige institusjoner. Det var dagens bekymringsmelding – men verd oppmerksomhet, forbønn og handling!

Tilbake til Aril. Jeg hørte ham faktisk ikke så mange ganger, men har lest en del av det han har skrevet. Ofte har jeg satt igjen med en enkel, men viktig sannhet. En gang hørte jeg (gjengitt etter hukommelsen) Aril si: «Problemet i Norge er ikke at det ikke er tro. Utfordringen er at det er mye tro – folk er villige til å tro på hva som helst»
Det var den uttalelsen som gjorde at jeg begynte å tenke på Aril i dag. For verset handler om skjoldet:
Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler.
Ef 6:16
Da jeg var ung hørte jeg ofte: «Enhver er salig i sin tro!» Noen hevdet til og med at det sto i Bibelen. Så feil kan man ta. Det er vitenskapelig dekning for å si at det å ha en eller annen form for tro er viktig for et menneskes velvære. Når skjoldet kobles til troen, er det viktig at det ikke kobles til en hvilken som helst tro. I sammenhengen er det krystallklart at det handler om troen på Kristus og det han gjorde på korset. Der ble det som skjedde den første påske fullbyrdet for hele menneskeheten.

Der blodet fra offerlammet var strøket på dørstolpene gikk dødsengelen forbi. Blodet fungerte som et skjold. Det er ikke «min tro» som er skjoldet. Det er troen på Jesu blod!

Dagens ‘manna’:
Troens skjold er Jesu blod!

Ingen kommentarer: