mandag 1. oktober 2012

Helt gjennomsiktig

Noen bibelvers kan virke veldig selvfølgelige. Dagens er et slikt:
Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset
Ef 5:13
Det burde være en selvfølge at det som er skjult i mørket kommer for dagen når det blir lys. Det er heller ikke vanskelig for en disippel å tro at Jesu som verdens lys har en slik funksjon. Hvorfor dveler Paulus da så lenge ved temaet?

Jeg tror det er fordi poenget om lyset som avslører også tilhører de åndelige sannhetene som sprenger grensene for min menneskelige fatteevne. Som jeg var inne på i gårsdagens refleksjon, sikter ikke Paulus primært til hovedkilden – Jesus selv – men til dem som er lys i ham. Det som er av det onde vet ikke bare hvem Jesus er, men også hvem det er som tilhører ham. 


Beretningen om Skjevas sju sønner i Apg 19:11-20 er et godt eksempel på det. De hadde hørt om lyset, men var selv ikke av lyset. Likevel konfronterte de det onde. Det fikk følger for dem selv, men ble også et stort tilbakeslag for svart magi. Paulus visste at den eneste grunnen til at han selv var lys lå i at han var lys i Kristus. Derfor fikk han være vitne til hvordan ondskapen avslørte seg selv.

Det er aldri trivelig når det skjer, men dersom jeg lever helt gjennomsiktig, har jeg ingenting å frykte.

Sist torsdag fikk jeg høre at General John Gowans hadde en klar hensikt da det nye IHQ ble bygget av glass – det skulle være et signal om at Frelsesarmeen ønsker å være helt gjennomsiktig. Litt av et mål!

Dagens ’manna’:

Lyset bringer alt opp i dagen!

Ingen kommentarer: