tirsdag 2. oktober 2012

Mysteriet lys

De siste dagene har det handlet om lys – og antallet refleksjoner som berører temaet var allerede i forkant av Efeserbrev-studiet relativt mange. Dagens vers er en fortsettelse fra i går:
og alt som kommer for dagen, er lys.
Ef 5:14a
Det kan virke som en total selvmotsigelse at ”mørkets gjerninger” også er ”lys”. Tankene mine gikk umiddelbart tilbake til fysikk-bøkene ”Rom, stoff, tid” som vi brukte på gymnaset for 40 år siden. En rask googling forteller meg at det fortsatt benyttes lærebøker med samme navn. Noe av det som fascinerte, var læren om lyset: På grunn av en annen lyskilde reflekterer også ”sort” lys. Enda mer interessant var informasjonen om at det hvite papiret i en bok lyser svakere under en leselampe enn den sorte teksten på papiret lyser i sollys. Så dersom det var mulig å splitte de to lyskildene slik at papiret kun ble opplyst av en lampe, mens teksten ble opplyst av sola, ville teksten framstå som hvit på svart bakgrunn.

Derfor dveler jeg ved ”mysteriet” lys – og det mysterium at Paulus skriver om noe som han neppe "så" med et ”vitenskapelig” øye. Det er altså lyskilden det kommer an på. Jo sterkere den er, dess tydeligere ”lyser” også mørket. Kontrastene trer fram og avsløringen er et faktum.

Om Jesus er sola, er hans etterfølgere leselamper!

Dagens ’manna’:

På tide å sjekke watt-styrken i leselampa!

Ingen kommentarer: