torsdag 16. august 2012

Én tro *

Å forstå hva Paulus siktet til da han skrev at vi er kalt til én tro, er kanskje det som umiddelbart framstår som det vanskeligste i dette avsnittet. Med et hav av trossamfunn kan det å forenes i én tro se umulig ut. Men det er lite trolig at Paulus med ”tro” mente en aksept av en allerede fastlagt dogmatikk (troslære).

Kanskje det er så enkelt som at én tro i denne sammenheng er troen som er nødvendig til frelse? Det enkleste er som oftest det beste, og da finner jeg svaret i disse versene:
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.
Rom 10:9-10
Sett i sammenheng med at jeg fikk ett håp og én Herre da jeg ble kalt, er det veldig sannsynlig at én tro henspeiler på den troen i hjertet som får meg til å bekjenne at Jesus er Herre. Det er også denne ene troen som gjør at jeg kan stå rettferdig for Gud.

Dagens ’manna’
Tenk at å ha én tro er så lett. Kristne i alle leire, foren dere!
PS – Dagens illustrasjon gir kanskje ikke umiddelbare assosiasjoner til temaet ”Én tro”, men det er logoen til konferansen som Magna og jeg reiser til i dag. Jeg har vært der flere ganger som taler og seminarholder. Temaet i år er ”Community” og avsnittet i Efeserbrevet som jeg lever i akkurat nå, passer utmerket med det temaet. Jeg er takknemlig for all bønnestøtte! Les mer om konferansen HER.
______________________________________________________________
* Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro,
Ef 4:3-6

Ingen kommentarer: