fredag 17. august 2012

Én dåp *

Au da! - Kan det være lettere å forstå hva Paulus mener med én dåp enn med én tro?

Tross alt talte og skrev Paulus om mer enn en dåp. Han spurte disiplene i Efesos hva slags dåp de var døpt med. Da svaret var ”Johannes-dåpen” ble de døpt til Herren Jesu navn (Apg 19:3-4). Deretter ba han for dem og de ble døpt i Den hellige ånd. Om sine forfedre skrev han at ”Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet” (1 Kor 10:2).

Jeg tror ikke Paulus sikter til noen av disse, men at vi ”ble døpt til Jesu død”. Den dåp som er én for alle troende uansett hvordan de forskjellige kirkesamfunn velger å markere den, er at vi har ”vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans” (Rom 6:3-5). Jesus betraktet selv sin død som en dåp (Luk 12:50).

Jeg mener at sammenhengen også styrker denne tolkningen. Ett håp forutsetter at jeg har vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans for at jeg ”skal være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans”. Skal jeg ha én Herre, må ”selvet” ha dødd med ham for at jeg skal leve i ham. Slik sett er det kun én virkelig dåp.

Dagens ’manna’:
Det er én dåp som binder oss sammen.
__________________________________________
* Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp
Ef 4:3-6 


Les mer om dåp i artikkelen min på wikipedia: Spiritualistisk sakramentforståelse

Ingen kommentarer: