tirsdag 24. juli 2012

Når ble det ”annonsert”?

Paulus kommer med en ganske sterkt utsagn i forbindelse med det mysterium han har fått åpenbart:
”Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter”
Ef 3:5
Det er påstanden ”Det var ikke gjort kjent …tidligere” som jeg mener er sterk. Innebærer det at en sannhet (et mysterium) ikke er gjort kjent dersom ingen har fått den åpenbart?

Sannsynligvis ikke!

At Gud ikke bare er Israels Gud er en sannhet som gikk gradvis opp for det jødiske folk. Gjennom Amos talte Gud slik: ”For meg, israelitter, er dere som kusjittene, sier Herren. Jeg førte Israel opp fra Egypt, men også filisterne fra Kaftor og arameerne fra Kir” (Amos 9:7). Det som sannsynligvis ingen så før Paulus og hans samtidige, var at hedninger og jøder skulle bli ”ett folk” i Kristus. At alle er like for Gud kan være utfordrende i seg selv, men at vi er ”ett” og hva det innebærer sprenger grensene for menneskelig fatteevne.

Men at noe ikke kan gripes med menneskenes sviktende dømmekraft er ikke ensbetydende med at det ikke er ”annonsert”.

Når Den hellige ånd åpenbarer en sannhet er det som om jeg aldri har ”hørt” det før – og på en måte er det også sant: Troens øre hadde aldri hørt det før.


Dagens 'manna':
Jeg må vite hvilket øre jeg lytter med

Ingen kommentarer: