onsdag 25. juli 2012

Nådegave

Begrepet kan få temperaturen til å stige når troende samtaler om dette. Den enkle grunn er at nådegave rommer mer enn én ”gave”. For noen er nådegaver begrenset til Åndens gaver, men selv om jeg gjør en slik begrensning, hvor mange gaver er det da snakk om? Og - skal det lages et skille mellom nådegaver og tjenestegaver?

I tillegg brukes begrepet i norske oversettelser i en videre betydning, og jeg tror dagens vers hører med til denne kategorien:
Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave.
Ef 3:7
Bibelselskapets drøye 80 år gamle oversettelse er kanskje vanskeligere å forstå, men viser tydeligere hvordan begrepet i denne sammenheng er brukt på grunnspråket. Paulus skriver at han er evangeliets tjener som: ”jeg er blitt efter den Guds nådes gave som er mig gitt ved virksomheten av hans makt.”

Jeg tror ikke Paulus her sikter til en spesiell ”karismata” (nådegave) gitt ved Ånden, men at det er "Guds nådes gave" som gjør at han er evangeliets tjener. 
Er det da snakk om en tjenestegave? Neppe – alle tjenestegavene vil falle inn under det å være evangeliets tjener. Jeg tror Paulus ganske enkelt sikter til at det er nåden som gaven. Det vil være 100% i tråd med et tidligere utsagn i brevet: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Ef 2:8

Er det i det hele tatt viktig å rydde opp i begrepene?

Nei – fordi en troende som er ydmyk overfor det faktum at vi ser stykkevis, vil stille seg til Åndens disposisjon med alle de gaver han selv har, og være åpen for hva Ånden vil formidle av sine gaver gjennom ham. Når det skjer spiller det ingen rolle om det er orden i begrepene

Ja – fordi ryddighet i begreper vil holde meg bevisst om at jeg har behov for å trenge stadig dypere inn i Guds mysterium.
Dagens ’manna’ bekrefter at nåden i seg selv er en ufattelig gave – det er den som får Paulus til å utbryte:
Gud være takk for sin usigelige gave!
2 Kor 9:15

Ingen kommentarer: