torsdag 26. juli 2012

Selvbilde

Noen tror at negative sider må fornektes dersom man skal opprettholde et positivt selvbilde. Jeg tror det er motsatt. Paulus hadde ikke et negativt selvbilde – men det var realistisk og sant. Dagens vers begynner slik:
Jeg som er den minste av de hellige….
Ef 3:8-9
Hvilke ”hellige” han tenker på her kommer ikke til uttrykk. Det kan være de hellige generelt. Paulus ville ikke ha problemer med å plassere seg selv nederst der også – et annet sted skriver han at han er den største av alle syndere (1 Tim 1:15), men det er mer sannsynlig at han sikter til at han er den minste av apostlene denne gang (1 Kor 15:9). Det er bevisstheten om fortida som gjør at han plasserer seg som han gjør.

Men det er bare en liten del av det store ”selv”bildet. For Paulus har opplevd frelsen, og kall til oppdrag, og det begeistrer ham at han som er den minste av de hellige…
… har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Tenk hva den vissheten gjør med ”selvbildet”!

Dagens ’manna’:
Når de negative sannhetene i og om livet mitt dukker opp, kan jeg tenke på hva Gud har kalt meg til.
___________________________________
Se også "Minstemann"

Ingen kommentarer: