fredag 13. juli 2012

Guds familie

Jeg har skrevet en del innlegg der ”slekt” har vært tema*. Familie og slekt er viktig – både fysisk og åndelig, og i dag er det forholdet mellom jøder og hedninger som er utgangspunktet.
Paulus minner meg på at jeg har vært ”utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden” – men så kommer det fantastiske:
Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod.
Ef 2:11-13
Bibelselskapet har satt følgende overskrift på avsnittet: ”Kristus forener hedninger og jøder”, og – jeg ser:
* at jeg i Kristus har fått del både i borgerretten, paktene, løftet, håpet og et personlig forhold til Gud.
* at det før Kristus var slik at disse løftene var knyttet spesielt til det jødiske folk.
* at fordi det dreier seg om en ny pakt er det Kristi blod som gjør dette mulig.
* at det er et spesielt slektskap mellom jøder og kristne.
Det som er vanskelig og som dette avsnittet ikke gir konkret svar på, er om jødene som ikke tar imot Jesus som Messias fremdeles er inkludert i ”borgerretten, paktene osv.”, eller om de gjennom å forkaste ham stenger seg selv ute fra det som engang var deres ”rett”. At jeg i Kristus er forent med messianske jøder, er en selvfølge på samme måte som jeg i ham er forent med hinduer, buddhister og muslimer som har akseptert Jesus som Frelser og Herre.

Ved lesning av de andre paulinske brevene (og særlig Rom 9 – 11) er den mest sannsynlige konklusjon at Paulus også mente at hans folk ikke kom utenom Kristus, men at de samtidig har en helt spesiell plass i Guds hjerte og plan: På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. (Rom 11:28).

Derfor har jeg altså et spesielt forhold også til de jødene som ikke har tatt imot Yeshua som Messias. De utgjør en viktig del av frelseshistorien som utgjør mitt åndelige slektstre.

Dagens ’manna’:
Jeg er stolt av familien min!
_________________________________________________
* Se f. eks.:
Slekt
Fra slekt til slekt
Det er fler’ der ’o kommer fra

Ingen kommentarer: