lørdag 14. juli 2012

”Muren”

Ordet vekker assosiasjoner til den kalde krigen. Illustrasjonen har en spennende tagging:
 
”Wir sind das Volk” er rettet til ”Wir sind ein Volk”. Det første ”Vi er folket” er ekskluderende, mens ”Vi er et folk” er inkluderende. 

Det som ekskluderer skaper fiendskap og ufred. Veien er kort til dagens vers:
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg.
Ef 2:14-15
Loven var primært jødenes lov og var ekskluderende. De var ”folket”, Guds utvalgte, men i Kristus blir vi ett og ”et folk”, men forhåpentlig ikke ”folket”. Det er et tankekors at et relativt nytt parti kaller seg for ”Kristenfolket” – hva med alle dem som deler deres tro, men ikke deres politikk? Det viser litt om makt i språk. I Kristus ønsker Gud å inkludere alle. Kun det fører til virkelig fred.
Dagens ’manna’:
Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.

Matt 5:9 *
________________________________________________
* Se: Logikk

Ingen kommentarer: