mandag 11. juni 2012

Kampfiksing?

Jeg har fått med meg at det er fotball-EM. I forkant har det også sneket seg inn info om italiensk kampfiksing på min humane ”harddisk”. Dårlig gjort når kampen er avgjort på forhånd. Selv om jeg ikke er særlig interessert i fotball, blir jeg oppgitt av sånt. Idrett skal handle om ærlige prestasjoner. 

At Gud har avgjort ting på forhånd vekker også følelser. Særlig når det utvikles til en ”predestinasjonslære” om at vi er forutbestemt enten til himmel eller helvete. Det kan da umulig være slik? 

Hvordan skal jeg da tolke: 
I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, Ef 1:5
Gud er grenseløs. Det gjelder også hans kjærlighet. Derfor er ikke dette et begrensende utsagn, men en åpen mulighet som er forutbestemt for alle mennesker. Kampaspektet er sentralt i Efeserbrevet. 
Det står en kamp om et hvert menneskes liv. At Gud allerede på forhånd har avgjort den kampen ved å gi alle rett til å bli hans barn, kan virke som "triksing". Er det en reell kamp dersom alle blir Guds barn til slutt. Om det er slik (?) kommer jeg tilbake til i morgen. I dag gleder jeg meg over:

 Dagens 'manna':
 Jeg har rett til å være Guds barn - det er avgjort!

Ingen kommentarer: